AVÍS LEGAL

El present Avís Legal (d'ara endavant, “Legal Notice”) regula l'accés i ús del present portal d'Internet  www.pellise.com (“lloc web”).
En compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'informem que el present lloc web és titularitat de Pellisé Abogados S.C.P. (d'ara endavant, “PELLISÉ”), les dades del qual són:
 • NIF J-58800392, societat inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 40787, Foli 111, Fulla B 375045.
 • Adreça: Avinguda Diagonal 529, àtic 1, 08029 Barcelona, Espanya.
 • Correu electrònic:pellise@pellise.es
 • Telèfon: +34 934 393 207
ACCEPTACIÓ.- La navegació, així com el simple accés al lloc web i/o la mera utilització dels serveis oferts a través del mateix atribueixen la condició d'usuari d'aquesta pàgina web (“Usuari”) i impliquen l'acceptació plena i sense reserves de les condicions incloses en el present Avís Legal. PELLISÉ es reserva la facultat de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, les clàusules del present Avís Legal, així com la configuració i, en general, qualsevol altre contingut o servei de la seva pàgina web.

ÚS DEL LLOC WEB.-  L'Usuari accepta expressament que l'ús del lloc web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat. L'Usuari es compromet a utilitzar el lloc web així com els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe, els usos generalment acceptats i l'ordre públic. Així mateix, queda prohibit l'ús del lloc web amb finalitats il·lícites o lesives per a PELLISÉ o qualsevol tercer.
En la utilització del lloc web, l'Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i/o els drets de PELLISÉ i/o tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que impedís de qualsevol forma, la normal utilització del lloc web, els equips informàtics o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic de PELLISÉ d'altres Usuaris o de qualsevol altre Usuari d'Internet (maquinari i programari).

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.- Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, així com la informació continguda en el lloc web (imatges, signes distintius, dissenys gràfics, codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades, i qualsevol altre contingut que en la mateixa aparegui) són propietat exclusiva de PELLISÉ.
Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies que apareguin en aquest lloc web poden ser marques o altres signes distintius registrats pels seus respectius i legítims propietaris, sense que pugui entendre's que l'accés o ús al lloc web atribueixi a l'Usuari dret algun sobre les citades marques i els altres signes distintius registrats.
En el context descrit, l'Usuari queda únicament autoritzat per a visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (programari i maquinari) i no siguin posteriorment cedits a tercers.
Amb les excepcions anteriors, queden expressament prohibits a l'Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reexpedició o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d'ells, excepte en els casos que estigui legalment permès o sigui autoritzat de manera expressa i per escrit per PELLISÉ. Amb caràcter enunciatiu però no limitatiu:
 
 1. L'Usuari no es troba autoritzat per a emprar la informació continguda en el lloc web amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional (venda directa o amb qualsevol una altra classe de finalitat comercial així com comercialitzar en qualsevol manera aquesta informació).
 2. L'Usuari no es troba autoritzat a suprimir, eludir, manipular el "copyright" i altres dades identificatives dels drets de PELLISÉ, així com qualssevol mecanismes de protecció.
 3. L'Usuari no es troba autoritzat per a desmuntar, descompilar o invertir les bases de dades en la qual s'emmagatzema la informació del lloc web.
La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest lloc web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de propietat industrial i intel·lectual de PELLISÉ, donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

ENLLAÇOS.- Aquest lloc web pot incloure enllaços a llocs de tercers, els quals no han estat revisats ni són objecte de cap control per part de PELLISÉ.
PELLISÉ no assumirà responsabilitat en cap cas pel contingut d'un dels enllaços de llocs web de tercers, ni per les mesures que s'adoptin relatives a la seva privacitat o pel tractament de les seves dades de caràcter personal.

LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT.- PELLISÉ es reserva el dret a interrompre l'accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol o de tots els continguts i/o serveis que s'ofereixen a través de la mateixa en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment o per qualsevol altra causa.
Així mateix, PELLISÉ no assumeix cap responsabilitat directament o indirectament relacionada amb:

 • La fiabilitat, disponibilitat o continuïtat del seu lloc web ni dels continguts que en ella s'ofereixen.
 • Els danys de qualsevol naturalesa que puguin causar-se en els equips de l'Usuari per la utilització del lloc web, com ara aquells que puguin deure's a la presència de virus o d'altres elements en el lloc web.
 • L'exactitud de la informació continguda en el lloc web, en particular relatiu a les publicacions de l'apartat “blog” les quals han d'entendre's com a opinions dels seus autors.
 • La utilització que l'Usuari realitzi del contingut del lloc web que pugui suposar una violació de qualsevol mena de norma, nacional o internacional, dels drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.
 • Les interrupcions temporals del servei, demores, errors, mal funcionament i, en general, altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen al control de PELLISÉ, i/o es deguin a l'actuació dolosa o culposa de l'Usuari i/o vengen causades per força major.
Tant l'accés al lloc web com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en el mateix és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

MODIFICACIONS.- PELLISÉ es reserva el dret a modificar, retirar o suspendre en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ qualsevol dels continguts i/o serveis del lloc web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.- Tota qüestió relacionada amb la utilització del present lloc web estarà sotmesa a la legislació espanyola, sent competents els jutjats i tribunals de Barcelona (Espanya) per a la resolució de les qüestions que es puguin derivar de la prestació dels serveis i/o continguts del lloc web així com sobre la interpretació, aplicació, compliment i/o incompliment d’aquest, tret que mitjançant norma imperativa s'estableixi un altre fur diferent.
El present Avís Legal de la pàgina web  www.pellise.com es troba actualitzat a data 20 de maig de 2021.
Política de Privacitat | Política de cookies | Avís Legal

© 2021 Pellisé. Tots els drets reservats.