POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb l'objectiu de prestar assessorament professional, PELLISÉ ABOGADOS S.C.P. (d'ara endavant, «PELLISÉ») pot tenir accés a la seva informació confidencial i/o dades de caràcter personal.

 
Informació bàsica sobre Protecció de Dades
Responsable Identitat: PELLISÉ ABOGADOS S.C.P. CIF: J-58800392 Direcció postal: Avinguda Diagonal 529, àtic 1ª, 08029 Barcelona (Espanya) Telèfon: 93.439.32.07
Finalitat Per a l'assessorament i prestació dels nostres serveis professionals en assumptes judicials i extrajudicials, incloent la facturació dels nostres honoraris, cobrament i comptabilitat.
Legitimació La legitimació del tractament és la relació contractual per a l'assessorament jurídic i el compliment de les obligacions professionals i legals derivades d'aquest. Així mateix, el consentiment exprés legitima la remissió de comunicacions i informació addicionals sobre els serveis i activitats del despatx, no relacionada directament amb aquest encàrrec.
Destinataris Les dades de caràcter personal i/o confidencial proporcionades podran ser comunicades en els escrits i en els documents annexos a aquests a Jutjats, Tribunals o qualssevol Administració Públicas, així com a advocats, procuradors, perits o altres professionals que intervinguin en els assumptes.
Drets El Client ostenta els drets reconeguts en el Reglament UE 2016/679, de 27 d'abril de 2016, General de Protecció de Dades, i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. En particular, el Client podrà accedir, rectificar i suprimir les dades, sol·licitar la portabilitat d'aquestes, oposar-se o sol·licitar la limitació del seu tractament.
Informació addicional   Per a més informació sobre la política de protecció de dades pot posar-se en contacte amb nosaltres a través de pellise@pellise.es.
 
Política de Privacitat | Política de cookies | Avís Legal

© 2021 Pellisé. Tots els drets reservats.